موسسه اعتباری ملل/

لیست نتایج بازگشائی پاکت های مزایده نوبت سوم سال 1401

لیست نتایج بازگشائی پاکت های مزایده نوبت سوم سال 1401
کدخبر : 575423

لیست نتایج بازگشائی پاکت های مزایده نوبت سوم سال 1401 اعلام شد.

لیست نتایج بازگشائی پاکت های مزایده نوبت سوم سال 1401

 

به نام خدا

به اطلاع می رساند پیرو آگهی مزایده عمومی شماره 241563/1401 مورخ 08/11/1401 طبق اطلاع رسانی انجام شده در تاریخ 24/11/1401 پاکت های مربوط به مزایده بازگشایی گردید که نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد.

برندگان مزایده مکلف اند از این تاریخ، ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی با مراجعه به دفتر اداره املاک و ساختمان موسسه (و یا سرپرستی موسسه در محل وقوع ملک) و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) شرایط عمومی شرکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمایند.

در صورتی که برنده اول مزایده از این تاریخ،  ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) اقدام ننماید، سپرده شرکت در مزایده او به نفع موسسه ضبط می گردد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وی نیز از تاریخ اعلام ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) اقدام ننماید سپرده او نیز به نفع موسسه ضبط می شود.

دیگر شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به شعب و یا دفتر اداره مرکزی موسسه و اعلام کتبی شماره حساب خود پس از طی مراحل اداری وجوه پرداختی خود را دریافت نمایند.

جدول

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

پربازدیدترین
اخرین اخبار
پربازدیدترین
اخرین اخبار