شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اصفهان برای تامین سوخت فولاد مبارکه مصمّم است

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اصفهان برای تامین سوخت فولاد مبارکه مصمّم است
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اصفهان برای تامین سوخت فولاد مبارکه مصمّم است

با توجه به اهمیت و نقشی که سوخت در استمرار تولید و توسعه اقتصادی کشور دارد، در این دیدار راهکارهای بهینه‌سازی فرایند تامین سوخت برای زمان‌های اوج مصرف و مواقعی که فولاد مبارکه به لحاظ تامین انرژی خود با مشکل مواجه است، مورد بررسی قرار گرفت.

 پوشش مشکلات حوزه تولید و بخش صنعت یکی از وظایف شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی است از این رو دغدغه حل مشکلات بخش تولید و کاهش ناترازی برق و گاز صنعت را داریم و بر این باوریم که تامین سوخت نیروگاه‌ها و خطوط تولید کشور ازجمله فولاد مبارکه در راستای به بار نشستن اهداف و استراتژی‌های کل صنعت کشور است.

دیگران چه می خوانند:

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اصفهان برای تامین سوخت فولاد مبارکه مصمّم است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟