دهک های شش تا نه از کاهش پرداخت حق بیمه برخوردار هستند

دهک های شش تا نه از کاهش پرداخت حق بیمه برخوردار هستند
دهک های شش تا نه از کاهش پرداخت حق بیمه برخوردار هستند

جمشید شایانفر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص بیمه رایگان 3 دهک اول جامعه گفت: هدف از تاسیس سازمان بیمه سلامت پوشش بیمه آحاد جامعه بوده و است، لذا برهمین اساس بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در قالب 4 صندوق بیمه ای تحت پوشش بیمه هستند، یک گروه کارکنان دولت و اعضا خانواده آنها قریب به 5 میلیون نفر است؛ گروه روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر، گروه سایر اقشار و گروه دیگر صندوق ایرانیان هستند که به صورت فردی اقدام به بهره مندی از بیمه می کنند.

مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه صندوق ایرانیان حدود 17 میلیون نفر جمعیت دارد افزود: البته بیمه زمان و اعتبار دارد که درحال حاضر قریب به 11 میلیون نفر از این تعداد بیمه فعال داشته و بیمه 6 میلیون نفر فاقد اعتبار است؛ خوشبختانه این افراد می توانند در هرزمانی بیمه خود را تمدید اعتبار کنند.

دیگران چه می خوانند:

وی تصریح کرد: 3 دهک اول جامعه براساس قانون بودجه بیمه رایگان دارند که از ابتدای سال 1401 این قانون اجرایی شده است. 2 دهک دیگر جامعه نیز اخیرا براساس مصوبه هیات وزیران به مجموع بیمه شدگان رایگان بیمه سلامت اضافه شدند، لذا درحال حاضر 5 دهک از پوشش رایگان بیمه سلامت برخوردار هستند.

شایانفر ادامه داد: اگر افراد به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران مراجعه کرده و اطلاعات خود را ثبت کنند، وضعیت بیمه آنها مورد بررسی قرار گرفته و دهک ها در سامانه به طور کامل مشخص است؛ با اقدامات صورت گرفته برای دهک 6 تا 9 کاهش حق بیمه درنظرگرفته شده است، بر همین اساس در دهک ۶ از ۴۳۰ هزار تومان حق بیمه سالانه به ۲۸۷ هزار تومان در سال، در دهک ۷ از ۵۷۴ هزار تومان حق بیمه در سال به ۴۳۰ هزار تومان، در دهک ۸ از ۸۶۱ هزار تومان حق بیمه سالانه به ۵۷۴ هزار تومان و در دهک ۹ از یک میلیون و ۱۴۸ هزار تومان حق بیمه سالانه به ۷۱۷ هزار تومان در سال کاهش یافته است.

مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: از سوی دیگر افراد با شماره گیری کد دستوری #1666* می توانند از وضعیت پوشش بیمه ای خود مطلع گردند.

 

دهک های شش تا نه از کاهش پرداخت حق بیمه برخوردار هستند

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟