سیر نزولی زیان انباشته در بیمه حافظ

سیر نزولی زیان انباشته در بیمه حافظ
 سیر نزولی زیان انباشته در بیمه حافظ

شرکت بیمه حافظ گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری را منتشر نمود.

این شرکت بیمه ای با سرمایه 186 میلیارد تومانی در بازه زمانی مورد بررسی سود خالصی معادل 15 میلیارد تومان شناسایی نمود که رشد 110 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 1401 داشته است.

دیگران چه می خوانند:

به این ترتیب زیان انباشته شرکت با کاهش 42 درصدی نسبت به پایان اسفند 1401 به کمتر از 21 میلیارد تومان رسید.

بررسی جزئی تر صورت سود و زیان این شرکت نشان می دهد درآمد حق بیمه ناخالص در دوره مورد بررسی افزایش 105 درصدی را ثبت کرد.

در سوی دیگر خسارت و مزایای پرداختی ناخالص رشد 189 درصدی را به همراه داشت. میانگین هزینه های بیمه ای نیز با 13 درصد افزایش همراه شد و هزینه عمومی و اداری افزایش 86 درصدی را شاهد بود.

نسبت خسارت شرکت در 3 ماهه نخست 1402 به 45 درصد رسید. این در حالی است که نسبت مذکور برای دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1401 حدود 32 درصد بوده است و به این ترتیب شاهد افزایش نسبت خسارت در سال جاری بودیم.

 

سیر نزولی زیان انباشته در بیمه حافظ

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟