مشارکت ۷۵۰۰ پزشک جدید در نسخه نویسی الکترونیک

مشارکت ۷۵۰۰ پزشک جدید در نسخه نویسی الکترونیک
مشارکت ۷۵۰۰ پزشک جدید در نسخه نویسی الکترونیک

 امیرحسین حبیبیان گفت: در سال جاری، ۷۵۰۰ پزشک جدید اعم از طرف قرارداد یا غیر قرارداد با بیمه سلامت، در طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک مشارکت کرده اند.

وی افزود: از تعداد ۷۵۰۰ پزشک، ۳۵۰۰ نفر آنها پزشک متخصص و فوق تخصص و ۴۰۰۰ نفر پزشک عمومی هستند.

دیگران چه می خوانند:

حبیبیان ادامه داد: همچنین، از مجموع ۷۵۰۰ پزشک، ۴۴۰۰ نفر آنها زن هستند.

 

مشارکت ۷۵۰۰ پزشک جدید در نسخه نویسی الکترونیک

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟