بیمه حکمت صبا

گواهینامه ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ شرکت بیمه حکمت صبا تمدید شد

کدخبر : 595283

شرکت بیمه حکمت صبا در ممیزی مراقبتی نوبت اول ISO 9001 : 2015 که اسفندماه سال جاری توسط ممیزین شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران انجام شد ، بدون ثبت عدم انطباق ، موفق به تمدید گواهینامه فوق گردید.

شرکت بیمه حکمت صبا در ممیزی مراقبتی نوبت اول ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵  که اسفندماه سال جاری توسط ممیزین شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران انجام شد ، بدون ثبت عدم انطباق ، موفق به تمدید گواهینامه فوق گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه حکمت صبا ، این شرکت به منظور بررسی رعایت استانداردها و انطباق الزامات و بهبود فرایندهای داخلی با هدف دستیابی به ثبات بیشتر در ارائه خدمات با کیفیت ، توانست گواهینامه ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ را به مدت یکسال تمدید نماید.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: