دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

طرح پهنه‌بندی حریم مشهد و طرح جامع شهرک مسکونی داریان به تصویب رسید

کدخبر : 597168

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد، تصویب محدوده تدقیق شده و طرح جامع محدوده منفصل قرقی-مهرگان شهر مشهد، تصویب طرح جامع شهرک مسکونی داریان در استان فارس و تصویب بازنگری ضابطه ساخت و ساز در حریم گسل شهر کرج در سومین جلسه شورا خبر داد.

خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام برگزاری سومین جلسه شورا در سال جاری در تشریح جزئیات این شورا و تصمیمات اخذ شده گفت: اصلاح خط حریم و پهنه‌بندی حریم مشهد، طرح جامع قرقی و مهرگان در حریم شهر مشهد، طرح جامع شهرک داریان خارج از حریم شهر شیراز پیرو مکان‌یابی انجام شده، الحاق ۸۷۴ هکتار اراضی به محدوده شهر پیشوا برای طرح نهضت ملی مسکن و ضابطه موقت ساخت و ساز در حریم گسل شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت.

طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد تصویب شد

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: شورای عالی در دومین جلسه خود در سال جاری موضوع انتزاع پادگان جدید از حریم آن شهر و اصلاح حریم شهر مشهد را مورد بررسی قرار داد و با توجه به ضرورت مدیریت نیروهای مسلح بر این اراضی، با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در این باره موافقت کرد. همچنین در این جلسه طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

دانشجو تصریح کرد: از مهمترین ویژگی طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد که به تصویب رسید توجه و صیانت از ارتفاعات جنوبی مشهد در اجرای فرمان رهبر انقلاب، کنترل توسعه در پیرامون شهر مشهد با توجه به سیاست‌های آمایش سرزمین و همچنین مواجهه با تهدید ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی و باغی پیرامون شهر مشهد است.

تصویب محدوده تدقیق شده و طرح جامع محدوده منفصل قرقی-مهرگان شهر مشهد

وی توضیح داد: تصویب محدوده تدقیق شده و طرح جامع محدوده منفصل قرقی-مهرگان شهر مشهد از دیگر تصمیمات نشست سوم شورای‌عالی شهرسازی و معماری بود که در اجرای تکلیف مصوبه سال ۱۳۹۳ شورا در خصوص طرح جامع شهر مشهد انجام شد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ضرورت تکمیل مطالعات جمعیتی توسط مشاور طرح، اصلاحات در خط محدوده مصوب مرجع استانی، تامین سرانه‌های خدمات شهری موردنیاز ساکنان و جمعیت روستاهای حوزه نفوذ، صیانت از اراضی کشاورزی و حریم مسیل و آبراهه‌های مجاور محدوده و توجه به تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز شکل گرفته در سنوات گذشته از رئوس تصمیمات شورای‌عالی در خصوص این محدوده منفصل کلانشهر مشهد را شکل می‌دهد.

دانشجو افزود: با توجه به عدم تامین اراضی موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن در شهر مشهد، پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر پیگیری امکان تامین زمین از محل توافق با مالکان پیرامونی در چارچوب ساز و کارهای قانونی موردتایید شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت.

طرح جامع شهرک مسکونی داریان به تصویب رسید

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در جلسه شورا پیرو مصوبات قبلی در خصوص شناسایی پهنه‌های واجد قابلیت توسعه‌های شهری جدید در منطقه کلانشهر شیراز، طرح جامع شهرک مسکونی دولتی داریان به مساحت ۸۸۰ هکتار و با جمعیت‌پذیری ۵۰ واحد در هکتار برای تامین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن در چارچوب مصوبه آذرماه ۱۴۰۲ شورای عالی در زمینه اصلاحیه بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای عالی رسید.

بازنگری ضابطه ساخت و ساز در حریم گسل شهر کرج مصوب شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی و تصویب ضابطه ساخت و ساز در حریم گسل شهر کرج در دومین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری خبر داد و افزود: بازنگری ضابطه ساخت و ساز در حریم گسل شهر کرج موضوع مصوبه آذرماه ۱۴۰۱ در شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

به گفته وی، با توجه به قرارگیری بخش قابل توجهی از بافت فرسوده کرج بر روی گسل و همچنین کاهش تقاضا برای نوسازی پیشنهادات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص ضابطه ساخت و ساز در حریم گسل شهر کرج مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

ضرورت مقاوم سازی ابنیه عمومی واقع در بافت فرسوده شهر کرج

دانشجو افزود: با توجه به اینکه بر اساس گزارش ارایه شده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش قابل توجهی از ابنیه واقع بر روی پهنه‌های گسلی کرج مربوط به ساختمان‌هایی با کاربری‌های درمانی، نظامی و آموزشی و واقع در بافت فرسوده این شهر است و همچنین با توجه به فعالیت گسل‌های این شهر، مقاوم‌سازی ابنیه با درجه اهمیت بالا واقع در بافت فرسوده و مجاور گسل‌های شهر کرج مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: