از سوی بیمه مرکزی اعلام شد:

آمار عملکرد بازار بیمه در فروردین سال ۱۴۰۳

کدخبر : 597832

بر اساس گزارش معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی و بر مبنای ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، صنعت بیمه در فروردین ماه 8.9 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در فروردین ماه1403  به ترتیب 19 و 8.9 همت حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.

جزئیات این گزارش به شرح زیر آمده است:

    الف- حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی   حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب حدود 19و 8.9 همت (هزار میلیارد تومان) است.

 مبالغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به فروردین سال گذشته به ترتیب 36.8 و 36.7 درصد رشد دارد. 

 حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده به ترتیب با 32.4، 28، 7.2 و4.4 درصد سهم از حق بیمه (در مجموع 72 درصد سهم) و رشد حق بیمه معادل 53.9، 37.5، 39.8، 37.6 درصد، موجبات رشد 36.8 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده‌اند. 

  رشد 36.7 درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های آتش‌سوزی و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 7.3 و 11 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل 685.9 و 43.6 درصد بوده است.

    ب- نسبت خسارت

 نسبت خسارت بازار با 0.1 واحد کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل به 46.8 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی ضربدر 100)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

 سه رشته‌ آتش‌سوزی (با 116.2%)، بدنه اتومبیل (با 71.6%) و درمان (با 68.6%) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با 46.8 %) داشتند.

    ج- سهم رشته‌های بیمه در بازار

 سهم 4 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 32.4، 28، 13.9 و 7.2 درصد (در مجموع 81.5%) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (18.5 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد). یادآور می شود افزایش سهم بیمه درمان (با پیشی از سهم رشته شخص ثالث-مازاد) در بازار بیمه، به علت اصلاح آیین نامه مقررات تعیین حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه ای (شماره 94) و تصویب مکمل های آن به شماره 1/94 در خردادماه سال 1402 و شماره 2/94 در اسفند ماه همان سال و تشکیل کمیته نرخ گذاری درمان جهت بررسی و تأیید نرخ فنی حق بیمه و شرایط قراردادهای بزرگ درمان گروهی به ترتیب با بیش از 20 هزار نفر بیمه شده و 15 هزار نفر بیمه شده می‌باشد. بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با 47.5، 18، 11 و 10.6 درصد (در مجموع 87.1 %) اختصاص دارد (12.9 درصد مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است). 

  پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 39.6 درصد از حق بیمه تولیدی و 31.8 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

    د- تعداد بیمه نامه صادره و تعداد (موارد) خسارت پرداختی

بیش از 4.4 میلیون بیمه نامه صادر و 4.5 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. 

   تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به فروردین سال قبل، به ترتیب 3.2 و 2.1 درصد رشد داشته است. 

 علت اصلی رشد 3.2 درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در 3 رشته بدنه اتومبیل، درمان و حوادث در مجموع با 13.8 درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم 6.6، 3.7 و 3.5 درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد 230.7 درصدی در رشته درمان، نرخ رشد 12.7 درصدی در رشته حوادث و 6.8 درصدی در رشته بدنه اتومبیل در تعداد صدور آنها بوده است.

 رشد 2.1 درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار، در اصل به دلیل افزایش حدود 1 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (91.3 درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است. 

 در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. بر این اساس، تعداد بیمه‌نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه‌نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته‌های گروهی نیز از تعداد بیمه‌‌نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در فروردین سال 1403، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب 53.9، 29.2 و 49 درصد رشد داشته‌اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با 230.7 و 12.7 درصد رشد و در رشته زندگی با 3.6 درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا نماید.

   با توجه به رشد 33.2 درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خسارت پرداختی این رشته، 0.6 درصد افزایش داشته است که علت عمده رشد کم در تعداد خسارت پرداختی درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است.  

هـ- ارزش بیمه نامه، سرانه خسارت پرداختی و سرانه تعداد خسارت 

 «ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه‌نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در فروردین سال 1403، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه 43.5 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32.6 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، "ارزش بیمه نامه" در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما و کشتی به ترتیب حدود 26.2، 22.3 و 2.7 میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر می باشد. 

«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می باشد. این نسبت در فروردین سال جاری، معادل 19.9 میلیون ریال است که 33.9 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، "سرانه خسارت پرداختی" در رشته‌های بیمه هواپیما، آتش سوزی و حوادث راننده به ترتیب حدود 3.5، 3.5 و 1.1 میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است. 

«سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره بدست می‌آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر بیمه نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی فروردین سال 1403، این نسبت در بازار بیمه معادل 1 واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل ثابت مانده است). اما در رشته‌ بیمه درمان حدود 25 واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است. 

 


 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: