کدخبر : 541109

به گزارش شما و اقتصاد: شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در نظر دارد موضوع مناقصه احداث جاده دسترسی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری را با مشخصات و شرایط کلی زیر (طبق شرایط و مشخصات اسناد مناقصه) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ایی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش شما و اقتصاد: شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در نظر دارد موضوع مناقصه احداث جاده دسترسی شرکت فولاد سفیددشت  چهارمحال و بختیاری را با مشخصات و شرایط کلی زیر (طبق شرایط و مشخصات اسناد مناقصه) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ایی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.


الف) شرح مختصر عملیات مورد نیاز:
احداث جاده دسترسی به طول حدود 7 کیلومتر به همراه رمپ و لوپ های زیر گذر با 22 متر عرض رویه آسفالت ، دو زیر گذر با دهانه 16 متر و12دستگاه آبرو و زیرگذر فرعی با دهانه های مختلف


ب) مدت اجرا: 18 ماه


ج) محل اجرا: شمال شرقی  شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری به سمت جاده سفید دشت – زرین شهر

 


د) اهم شرایط
1. احرازکلیه شرایط ذکر شده در مدارک ارزیابی کیفی.
2. ارائه پایه و رشته پیمانکار حداقل رتبه 2 (دو) راه و ترابری.
3. داشتن توان مالی لازم.
3.1. قرارداد "فاقد پیش پرداخت" می باشد.
4. پذیرفتگان شدگان نهایی قادر به ارائه ضمانتنامه بانکی باشند.
5.  داشتن سوابق و تجربیات حداقل 2 پروژه مشابه طی پنج سال اخیر و ارائه رضایتنامه از کارفرمایان مربوطه و ارائه تصویر قراردادها.


متقاضیانی که دارای شرایط مندرج در بند (د) میباشند و آمادگی اجرای پروژه را دارند میتوانند تا تاریخ 23/01/1400 آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس شهرکرد، کیلومتر 35 جاده بروجن-شهرکرد، شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، طبقه اول، بازرگانی، قسمت امور قراردادها، تلفن تماس 03834267232 اعلام و نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی از واحد بازرگانی شرکت یا بارگذاری از طریق لینک آدرس اینترنتی www.sdsteel.ir اقدام نمایند. ضمناً بایستی اطلاعات مورد درخواست تا پایان وقت اداری 05/02/1400  به ترتیب ردیف های فرم ارزیابی در قالب زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و همچنین در دو حلقه لوح فشرده تهیه و به همراه سایر مدارک مورد نیاز به آدرس فوق الذکر در مقابل دریافت رسید تحویل گردد. بدیهی است به مدارکی که پس از انقضای مهلت مقرر ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.


مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط که با توجه به دستورالعمل، امتیازکسب شده وتشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهند شد، توزیع خواهد گردید. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فولاد سفید دشت

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

آنچه دیگران می خوانند:
  فن آوری اطلاعات
  بورس
  خودرو
  پتروشیمی
  مناطق آزاد
  گردشگری
  صنایع غذایی
  انرژی
  بانک
  بیمه