کدخبر : 544959

وارده/ محمدحسین محمدی، دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

این روزها اقتصاد، بی تردید اولویت نخست کشور است و تقریبا همه جا سخن از ضرورت تحول در شیوه های مدیریتی موجود برای غلبه بر مشکلات پرشماریست که در صورت نپرداختن به آنها ممکن است دیگر لاینحل شوند. از این رو، گفتگو حول وزارت کلیدی و بسیار گسترده اقتصاد و گزینه‌ی جوان پیشنهادی رییس جمهور برای آن به ترند داغی در فضای گفتمانی خواص و عوام بدل شده است.

از این رو بدیهی است نام سیداحسان خاندوزی در کانون توجهات و حتی واکاوی های شخصیتی، علمی و مدیریتی قرار گیرد. اما در مورد خاندوزی چند گزاره تقریبا روشن است. اقتصاد را به خوبی می فهمد و سالها فعالیت مدیریتی و پژوهشی در نهادهای کلیدی تصمیم ساز همانند مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع تشخیص و خود وزارت دارایی موجب شده از دانش نظری بالا  و تجربه عملی قابل قبولی برخوردار و از همه مهمتر به خوبی از پیامدهای هرتصمیمی آگاه باشد.

 حالا پس از سالها تجربه در قوه مقننه، خاندوزی این فرصت را دارد تا خود هرآنچه در گذشته برای اجرای در قوه مجریه آماده می کرده عملی کرده و انتظارات عمومی از خود را برای اصلاح روندها و رویه های اقتصادی در کشور تحقق بخشد. اقبال گسترده جامعه نخبگی اقتصادی حتی از طیفهای منتقد نشان می دهد که وی توانسته طی دوران کاری خود جانب اعتدال و تخصصگرایی را رعایت کرده و از موضعگیری های رادیکال بپرهیزد. همه این موضوعات از  او گزینه ای قابل قبول آنهم با سطح پذیرندگی  بالا ساخته است. اما به فرض اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی رییسی، مهمترین اقدام پیش روی وی این بار نحوه تعامل با کارکنان وزارتی بسیارگسترده است که در آن حدود 8 شورا و هیات، 23سازمان و  موسسه وابسته و چندین معاونت و اداره کل تخصصی و حیاتی  وجوددارند کارکنان آن ازنقاط صفر مرزی و در بدترین شرایط آب وهوایی گرفته تا پایتخت به کار مشغولند؛ کارکنانی که نحوه عملکرد آنها در تحقق برنامه های شخص وزیر و در نهایت بهبود رویه حکمرانی اقتصادی کشور بسیار مهم است. برای این منظور آگاهی از رویکرد خاندوزی در قبال نیروی انسانی می تواند برای کارکنان این وزارتخانه به طور مستقیم و کلیت جامعه به طور غیر مستقیم جالب توجه باشد.

وی معتقد است اصلاح اقتصاد کشور و وضعیت معیشیتی مردم به طور کامل بدون همراهی بدنه پرتوان و پرتلاش  فعلی وزارت اقتصاد میسر نخواهد بود و باید بازشناسی و چینش مجدد همین نیروها در جایگاه های مدیریتی مورد نظر قرار گیرد. از دیدگاه خاندوزی ارتقاء توان  تخصصی و بهره وری زمانی کارکنان در کنار توجه به ارتقاء شاخص های معیشیتی و رفاهی آنها می تواند نه تنها در داخل مجموعه بلکه در کلیت اقتصاد ایران که هریک به نوعی در زیربخشهایی همانند گمرک، امور مالیاتی، بیمه، بانک، بورس و کسب و کارها از این وزارتخانه خدمات دریافت می کنند معجزه کند. خوشبختانه خاندوزی به این گزاره علم مدیریت باور دارد که در چارچوب یک کار تیمی، کارکنان هر سازمانی نخستین مشتریان آن سازمان هستند و باید در بستری  از احترام متقابل با  ارباب رجوع و همچنین در فضایی مبتنی بر دانش روز مدیریتی کار کنند و منشا اثرات تحول زا باشند.

روی هم رفته با شناختی از که خاندوزی دارم تلاش خواهد کرد کار را با همین بدنه پرتوان وزارت خانه و صرفا با چندین تغییر کلیدی مدیریتی آغاز کند و در این میان به موضوعاتی همانند توسعه دولت الکترونیک از طریق اصلاح و بهبود کاربری و کارایی سامانه های موجود  ازجمله سامانه جامع مالیاتی، سامانه گمرکی، خدمات فنی بیمه ای، امور بانکی و ...،  هماهنگ سازی عملکردی سازمانها و موسسات وابسته، توجه به اصول مدیریت استراتژیک با میدان دادن به نخبگان جوان و با انگیزه، ایجاد فضای بهره گیری مشورتی از مدیران و کارکنان باتجربه و بازنشسته واستقبال از کمک های مشورتی نخبگان ایرانی خارج از کشور درراستای نگاه رییس جمهور، علاوه بر تسهیل روند بوروکراتیک  موجود در وزارتخانه، زمینه را برای یک تحول کلیدی و جهشی چشمگیر در فرهنگ سازمانی و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارکنان آن ایجاد کند.

با این حال روشن است این آرمان بلند خاندوزی برای بدنه وزارت اقتصاد که البته برای آن برنامه نیز دارد، بدون همراهی خود بدنه وزارتخانه محقق نخواهد شد؛ هرچند شواهد نشان از استقبال کارکنان این وزارتخانه از مدل اندیشه ای و مدیریت سازمانی خاندوزی دارد که امیدها برای توفیق وی را دوچندان کرده است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه