گزارش پایشگر از عملکرد چهار ماهه یک بانک بورسی؛

کدخبر : 562706

بانک صادرات در پنج سر فصل اصلی درآمدی ۱۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرد و همچنین هزینه های این بانک در سه سر فصل اصلی به ۱۲ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان رسید. که حاصل آن ثبت تراز درآمدی مثبت یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در سرفصل های اصلی درآمدی و هزینه ای است.

به گزارش شما و اقتصاد:  براساس تازه ترین گزارش ماهیانه بانک صادرات منتهی به پایان تیرماه سال جاری در پنج بخش اصلی درآمدی شامل درآمدهای تسهیلاتی، سپرده گذاری، اوراق بدهی، سرمایه گذاری و کامزد ۱۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان درآمد محقق کرد، دراین بخش بانک صادرات نتواست در بخش سپرده گذاری ها درآمدی کسب کند و همچنین در بخش سرمایه گذاری ها نسبت به سایر بخش ها کمترین درآمد را داشته است .

این بانک در بخش هزینه ها شامل هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری، مالی و کارمزد هم ۱۲ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان هزینه کرد. دربخش هزینه ها پس از هزینه سود سپرده ها، هزینه مالی بیشترین سهم داشته که این امر باعث کاهش درآمد این بانک شده است، اگر چه در مجموع تراز درآمدی بانک صادرات مثبت یک هزار و میلیارد تومان ثبت شد.
عملکرد بانک صادرات

در این دوره مهمترین بخش درآمدی بانک ها یعنی درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی برای این بانک ۱۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان درآمد داشت و در مقابل سود اختصاص داده شده به سپرده ها ۱۰ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان هزینه داشته است که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان در این بخش بود که درمقایسه با دور مشابه سال گذشته بیش از ۲۲۹ درصد رشد داشته است.

بانک صادارت در دومین بخش مهم درآمدی یعنی درآمد کامزدی دراین دوره یک هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد و در مقابل ۳۴۴ میلیارد تومان هزینه پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و ۴۹ میلیارد تومان بود.

مانده تسهیلات اعطایی این بانک به ۳۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد نزدیک ۲۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است و در بخش حذب منابع هم ۱۷ درصد منابع خود را افزایش دهد و مانده سپرده ها به رقم ۴۴۷ میلیارد تومان افزایش یافت.

اخبار بانک و بیمه پایشگر

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

خبر داغ روز

ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه