کدخبر : 538082

وارده/رامین امینی زارع - مدیر روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی

پنبه محصولی استراتژیک است که نقش مهمی در تولید انواع بافته ­ها (منسوجات)،روغن خوراکی ،تولید نهاده های مورد استفاده درپروتئین مرغوب دامی وطیورو به ویژه در دوران جهان گیری (پاندمی) کوید19 برای تولید انواع ماسک، ضدعفونی، پوشش­­ها و بافته های مورد کاربرد در پزشکی دارد.

تولید پنبه در کشور ما پیشینه چند هزار ساله دارد وهمواره با خطرات اقلیمی و طبیعی گوناگونی روبروست که در عمل مزرعه را به آوردگاه کشاورز وانواع  خطرات وریسک های ایستا وپویا نموده است.

درسال زراعی جاری، بیمه کشاورزی برای حمایت از این محصول ارزشمند که به حق طلای سپید نام دارد، برای هر هکتار محصول زیان دیده زمین های زیر کشت محصول پنبه که دارای بیمه نامه باشندبراساس ارزش تولید و باحق انتخاب بیمه گذار در گزینه انتخابی، تا سقف 143 میلیون ریال غرامت دراثر عوامل خسارت زای، تگرگ، زلزله، سرما و یخبندان، سیل، طوفان،باران های سیل آسا و گرما پرداخت می کند. همچنین در همه محصولات از جمله پنبه آمادگی دارد تا چنانچه تشکل های تولیدی و اتحادیه ها خدمات ویژه یا تعهدات بالاتری را مورد نظر دارند با همفکری آنان تعرفه های مورد نظر را تولید و ارائه نماید.

شایان ذکر است افزون برآن چه درباره بیمه پنبه گفته شد، تعداد 42 فعالیت در زیر بخش زراعت، 46 فعالیت درزیر بخش باغبانی،17فعالیت درزیر بخش دام، 10فعالیت طیور، 10 فعالیت منابع طبیعی، 24فعالیت درزمینه بیمه تنه درختان و 11فعالیت درزیر بخش آبزی پروری ازپوشش حمایتی بیمه دیجیتال کشاورزی درکشور برخوردارند وکلیه عملیات مالی،ازجمله تمامی گردش های مالی در صندوق بیمه کشاورزی به صورت شفاف، بر بستر سامانه هوشمند ودیجیتال بوده وخسارات کلی توسط ماهواره وفن آوری سنجش از دور،ارزیابی ودر کوتاه ترین زمان ممکن به حساب بیمه گذاران زیان دیده پرداخت می شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه