کدخبر : 540687

​بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه (مصوب 1395) از تاریخ 1/12/99 تخصیص کد یکتای صدور و خسارت را منوط به ارسال اطلاعات مرتبط با شماره گواهینامه رانندگی، سال صدور گواهینامه و سن راننده در بخش صدور بیمه نامه و اطلاعات متناظر با آن در خصوص راننده مسبب حادثه در بخش خسارت (به علاوه جنسیت راننده) اجرایی کرده است...

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه (مصوب 1395) از تاریخ 1/12/99 تخصیص کد یکتای صدور و خسارت را منوط به ارسال اطلاعات مرتبط با شماره گواهینامه رانندگی، سال صدور گواهینامه و سن راننده در بخش صدور بیمه نامه و اطلاعات متناظر با آن در خصوص راننده  مسبب حادثه در بخش خسارت (به علاوه جنسیت راننده) اجرایی کرده است. بدین معنی که ورود اطلاعات گواهینامه مالک یا بیمه گذار و یا هر شخص دیگری که از وسیله نقلیه موضوع بیمه استفاده می کند ضروری شده و مورد پایش قرار می گیرد.

شایان ذکر است درج اطلاعات مربوط به گواهینامه های رانندگی صرفا جنبه تکمیل آماری و دسترسی به اطلاعات گواهینامه رانندگان در راستای راننده محوری داشته و تاثیری در کیفیت پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه ندارد و عدم تطبیق مشخصات گواهینامه درج شده در حین صدور بیمه نامه با اطلاعات راننده زمان حادثه، رافع مسئولیت بیمه گر در زمان اجرای تعهدات بیمه نامه نمی باشد.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

آنچه دیگران می خوانند:
  فن آوری اطلاعات
  بورس
  خودرو
  پتروشیمی
  مناطق آزاد
  گردشگری
  صنایع غذایی
  انرژی
  بانک
  بیمه