کدخبر : 538335

وارده/ رامین امینی زارع مدیر روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی

 به باور بسیاری از پژوهشگران، فرآیند اهلی سازی وپرورش دام ، باپیشینه‌ای چندهزار ساله، نشان از فلات زیبای ایران دارد. دامپروری کشور مسولیت مهم تامین شیروفرآورده های لبنی وتامین گوشت قرمز وپروتئین مرغوب را برعهده دارد.پرورش دام همواره با انواع ریسک های  گوناگون از جمله ریسک های اقلیمی وبیماری ها روبروست.براساس نظر فائو، یگانه سازوکار حمایتی اثربخش در زمینه جبران خسارات بخش کشاورزی واستمرار تولید،سازوکار بیمه کشاورزیست.دراین شیوه حمایتی نظام مند،حق بیمه پرداختی بیمه گذار یاهمان تولید کننده بامبلغ پرداختی از سوی دولت یادر اصطلاح(Share of Government)جمع شده ودر صندوقی قرار می گیرد ودرهنگام رخداد خسارات،براساس نوع بیمه نامه خریداری شده توسط بیمه گذار،غرامت به حساب وی واریز می گردد. درسال حاضربه عنوان نمونه می توان به آن چه در پی می آید اشاره نمود:

در دام صنعتی، در کلاس تلیسه آبستن باپرداخت مبلغ 65هزار تومان حق بیمه از سوی دامدار،در صورت تلف شدن هرراس دام دراثر طیف وسیعی از خطرات وبیماری ها، 21میلیون  وششصد هزارتومان، غرامت پرداخت می گردد که تاکنون سابقه نداشته است.

در دام بومی وآمیخته که با رویکرد وافزایش سه برابری در سال جاری روبرو شده است،دامدار می تواند برای دام آمیخته با پرداخت 76هزار تومان باپوششی شبیه به پوشش تمام خطر(All Risk )درصورت تلف دام دراثر بیماری ها وعوامل قهری ،طبیعی وحوادث از غرامت 14میلیون تومانی برخوردار ودام جدیدی را برای ادامه چرخه تولید،جایگزین نماید.

درزمینه دام سبک روستایی نیز میزان استقبال دامداران  بی سابقه بوده به گونه ای که شاهد رشد 3ونیم برابری تعداد دام بیمه شده هستیم. دراین طرح که همچون دیگر طرح های یادشده در کلاس های سنی، دسته بندی وارائه می گردد. به عنوان نمونه دامدار می تواند باپرداخت مبلغ 6هزار تومان، درصورت تلف دام دراثرطیف وسیع  عوامل خطر درج شده در بیمه نامه،از غرامت 2ونیم میلیونی بهرمند گردیده واین خدمت شایان به مرزوبوم را ادامه دهد.

شایان ذکر است افزون برآن چه درباره بیمه دام گفته شد،تعداد 42فعالیت در زیر بخش زراعت، 46فعالیت درزیر بخش باغبانی، 17فعالیت درزیر بخش دام، 10فعالیت طیور، 10 فعالیت منابع طبیعی، 24فعالیت درزمینه بیمه تنه درختان و 11فعالیت درزیر بخش آبزی پروری ازپوشش حمایتی بیمه دیجیتال کشاورزی درکشور برخوردارند.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه