کدخبر : 539722

به گزارش شما و اقتصاد: مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس آخرین گزارش ایفای تعهدات ارزی، تا پایان دی‌ماه سال جاری ۲۳۱۱۸ صادرکننده تعهدات ارزی به میزان 41.3 میلیارد یورو را ایفا کرده‌اند.

به گزارش شما و اقتصاد: مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس آخرین گزارش ایفای تعهدات ارزی، تا پایان دی‌ماه سال جاری ۲۳۱۱۸ صادرکننده تعهدات ارزی به میزان 41.3 میلیارد یورو را ایفا کرده‌اند.

احسان قمری با اشاره به گزارش ارائه شده توسط معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تعداد ۲۳۶۹ صادرکننده با ایفای تعهدات ارزی به میزان ۲۰ میلیارد یورو ، صددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، این در حالی ‌است که ۸۱۵ صادرکننده با ایفای تعهدات ارزی به میزان ۴۴۴ میلیون دلار، به صورت میانگین بین ۱ تا ۳۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.

وی افزود: تعداد صادرکنندگانی که بین ۳۱ تا ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، 1465 نفر بوده که حدود 4.2 میلیارد یورو به کشور بازگردانده‌اند.

قمری ادامه داد: همچنین صادرکنندگانی که بین ۷۱ تا ۹۹ درصد رفع تعهدات ارزی داشته‌اند، برابر با  ۲۵۴۶ نفر بوده که 16.5 میلیارد یورو از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اندروابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه