با نقش نظارتی ایمیدرو در زمینه اکتشافات:

کدخبر : 558750

ایمیدرو سازمان، شرکت و یا ارگانی که تمام سعی و تلاش خود را مبنی بر کمرنگ کردن حضور اجرایی خود با هدف کمک به شرکت‌های فناورروزانه و عرصه‌های تخصصی و جوان انجام داده است. رویکردهایی از ایمیدرو که در برنامه‌ها و چشم‌انداز آن کاملا مشهود است، سبب افزایش میزان بهره‌وری، کشفیات و ذخایر آنها شده است.

به گزارش شما و اقتصاد: بحث اکتشافات در کشور مراحل مختلفی دارد و هر مرحله که پیش می‌رویم میزان ذخیره و درصد ما تعیین می‌شود ولی این بدین معنا نیست که به صرفه اقتصادی برسد چون به استخراج و کمیت و میزان ذخیره بستگی دارد. ایمیدرو با کمرنگ کردن نقش اجرایی خود، تسهیل‌گری، هدایتگری و نظارت جدی را برای کمک به افزایش میزان ذخایر در دستور کار قرار داده است به نحوی که ارزش ذخایر کشف شده ایمیدرو به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.

طبق آمار حوزه اکتشاف ایمیدرو، 977 میلیون تن ذخیره جدید سنگ آهن، 496 میلیون تن ذخیره جدید زغال سنگ و 182 تن ذخیره جدید طلا طی مدت یاد شده شناسایی شده است.از سوی دیگر در هشت سال یاد شده، میزان ذخایر جدید مس محتوی 14 میلیون تن و سرب و روی به 6 میلیون تن رسیده است. میزان ذخایر جدید مواد معدنی همچون شورابه(363 میلیون تن)، باریت(103 میلیون تن)، عناصر نادرخاکی(85 میلون تن)، بوکسیت(17 میلیون تن) و آنتیموان(شش هزار تن) تا پایان سال 1400، افزایشی است.

ایمیدرو،‌ با توجه به رسالت توسعه ای خود در کشور برنامه های اکتشافی گسترده ای را به منظور جبران عقب ماندگی تاریخی اکتشاف در راستای نیل به اهداف طراحی و اجرا کرده است. انجام فعالیت های اکتشافی مجموعه ایمیدرو منجر به افزوده شدن 13 میلیارد دلار به ذخایر معدنی کشور شده است.

این رویکردی است که رئیس هیأت عامل ایمیدرو نیز در نشست با فعالان رسانه‌ای مطرح کرد. در این نشست وجیه الله جعفری با اشاره به گام‌های موثری که در زمینه اکتشاف برداشته شده است، به تشریح مراحل مختلف بحث اکتشافات در کشور پرداخت و گفت: «هر مرحله که پیش می‌رویم میزان ذخیره و درصد ما تعیین می‌شود ولی این بدین معنا نیست که به صرفه اقتصادی برسد چون به استخراج و کمیت و میزان ذخیره بستگی دارد. اگر به مرحله اکتشاف نیمه تفضیلی برسیم می‌توانیم زمان برای آن تعیین کنیم ولی در مرحله شناسایی نمی‌توانیم تعیین برآورد بکنیم چرا که به دلیل ناهمخوانی برداشت (به خاطر سطحی بودن) با آنالیزهای اولیه ممکن است که کاملا قطع بشود.»

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،‌ که رسالت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد. توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و حمایت ایشان از بخش معدن به عنوان جایگزین نفت ، برنامه جدید اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از ذخایر کشور را مدنظر قرار داده است. ارزش ذخایر کشف شده حاصل فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه(92تاکنون) بیش از 13 میلیارد دلار است.

برنامه اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور توسط ایمیدرو می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در راستای توسعه متوازن کشور و ارتقای نقش معادن در اقتصاد ملی ایفا کند و در رسیدن به هدف اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد.

حــوزه اکتشــاف، از دیگــر اقدامات سازمان ایمیدرو است کــه زمینــه ســاز توســعه در بخــش معــدن و تامیــن کننــده خــوراک بــرای کارخانــه هــای فــراوری اســت. طــی ســال هــای اخیــر بــا پیگیــری برنامــه سراســری اکتشــاف شــاهد افزایــش ذخایــر طــا، سـنگ آهـن، زغال‌سـنگ، مـس و بوکسـیت شـده ایم. در حـال حاضـر بـا همـکاری سـازمان هـا، نهادهـا و دسـتگاه هـای مربوطـه بیـش از 650هـزار کیلومتـر مربــع از مســاحت کشــور تحــت فعالیــت هــای اکتشــافی (شناســایی و پــی جویــی) قــرار دارد.

اکتشافات و پیگیری های صورت گرفته ایمیدرو برای تامین امنیت و اشتغال مناطق انجام می‌گیرد. به عنوان نمونه معدن مس و طلای جانجا که بر اساس تعهد سرمایه گذار طی پنج سال آتی با احداث کارخانه تولید کنسانتره مس (ظرفیت سالانه حداقل ۱۳۰هزار تن) و ایجاد صنایع پایین دستی، شرایط برای رشد تولید و اشتغالزایی در این منطقه فراهم خواهد شد.

وجیه‌اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو ،ارزش ذخایر کشف شده حاصل فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه(92تاکنون) بیش از 13 میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته وی، این مواد معدنی از جمله سنگ آهن، زغالسنگ، مس، طلا، آنتیموان، باریت و بوکسیت است.

جعفری با اشاره به اینکه مجموع حفاری های انجام شده به یک میلیون و 450هزار متر رسیده است، میزان سرمایه گذاری انجام شده نیز (معادل روز) به 1455 میلیارد تومان بیان کرد. به گفته وی، کل پهنه های اکتشافی در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه، شامل 81 پهنه و در مساحت 481هزار کیلومتر مربع انجام بوده که در حال حاضر فعالیت های فوق به 91هزار کیلومتر مربع رسیده است.

مدیر اکتشاف ایمیدرو، تاکنون صدور 135 پروانه اکتشاف (به مساحت 4757 کیلومتر مربع) و 16 گواهی کشف (به مساحت 2983 کیلومتر مربع) را برای محدوده های اکتشافی این مجموعه اعلام کرد.

کشور ایران با داشتن پتانسیل‌های معدنی متنوع و ذخایر ارزشمند فلزی و غیر فلزی در بین 10 کشور برتر جهان قرار گرفته و حدود 7 درصد از ذخایر جهانی در ایران جای دارد و به دلیل واقع شدن در مسیر کمربند فلز زایی جهانی آلپ- هیمالیا توانایی قرار گرفتن در ردیف اول رهبری خاورمیانه و آسیای میانه را از لحاظ فعالیت های اکتشافی معدنی، فناوری و سرمایه گذاری بخش معدن را دارا است. گواه این ادعا داشتن حداقل 8 معدن بزرگ در کلاس جهانی است.

بدیهی است که توسعه این منابع و بهره برداری از آنها قدرت رقابت ما را در سطح بین الملل افزایش خواهد داد و بخش معدن را در کشور به رتبه اول اشتغالزایی و تولید درآمد ملی تبدیل خواهد کرد. در مقطع کنونی ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور ایران اندک است.

به اذعان مدیرعامل ایمیدرو، امروزه نقش اجرای ایمیدرو براساس اصل ۴۴ باید کمرنگ بشود. چرا که باید در حوزه‌های مختلف، فضا را به سمت بسترسازی، زمینه‌سازی، تسهیل‌گری، هدایتگری به سمت توسعه و سرمایه‌گذاری قرار بگیریم. البته این موضوع نفی نظارت نیست و ایمیدرو و سازمان‌های نظارتی مربوطه قطعا نقش همیاری و نظارت خود را خواهند داشت.

آیا این خبر مفید بود؟

خبر داغ روز

‍‍‍
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید