کدخبر : 547649

سال ها بعد از طلاق شریفی نیا خبر ازدواج او با رز رضوی پخش شد

سال ها بعد از طلاق شریفی نیا خبر ازدواج او با رز رضوی پخش شد . اما اصل داستان مربوط به سفره عده ای از هنرمندان به مکه و حج عمره بود، طبق قوانین عربستان، زنان زیر 40 سال برای ورود به جده باید محرم داشته باشند

محمدرضا شریفی نیا

به همین خاطر نام رز رضوی و چند بازیگر زن بعنوان محرم در پاسپورت بازیگران مرد چون محمدرضا شریفی نیا ثبت شده بود که این خبر با شیطنت عوامل داخل گروه به تهران می رسد و جنجال بزرگ راه می افتد 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: