کدخبر : 547904

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در جدیدترین آرای خود مهاجم تیم پرسپولیس را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

در پرونده شکایت «ولی خورسندی» از «عیسی آل‌کثیر» بازیکن باشگاه پرسپولیس، این بازیکن با قطعیت دادنامه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال بابت اصل حق کارگزاری به علاوه مبلغ ۸۴ میلیون و ۸۷۲ هزار ریال به عنوان خسارات قانونی به خورسندی محکوم شد.

در پی شکایت «سامان فرجام» از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

عیسی آل کثیر

با توجه به شکایت «محمدعلی مردانی» از باشگاه شهرداری تبریز (علم و ادب)، محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان به میزان ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است.

همچنین تسلیم و رونوشت رای اصلی بدون رونوشت این رای تصحیح ممنوع است و تصمیم کمیته وضعیت بازیکنان در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

در پرونده شکایت «مهدی صدقیان» از باشگاه شاهین بندرعامری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواست و مبلغ ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: