قیمت دلار

کدخبر : 550446

امروز (پنجشنبه 16 دی ماه) آخرین قیمت دلار و سایر ارزها در معاملات عصر بازار آزاد تهران، اعلام شد.

قیمت دلار در روزهای اخیر با نوسان روبرو بود و در کانال 25 هزار تومانی در رفت و برگشت بود. قیمت دلار تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و به همین دلیل در نوسان است. نقش دلالان بر قیمت دلار بی تاثیر نیست و نیاز است که مسوولان دولتی، نظارت بیشتری بر بازار آزاد داشته باشند. قیمت دلار در بازار متشکل، دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۱ تومان کاهش، ۲۵,۸۰۷ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۰۵ تومان کاهش، ۲۶,۹۹۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۱ تومان کاهش، ۲۵,۸۰۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۶,۹۹۰ تومان معامله شد.دلار کانادا با کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۲,۴۳۷ تومان معامله شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شاهد کاهش ۱.۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۲۷,۳۹۵ (بیست و هفت هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ ژانویه ۲۰۲۲ - به ۲۶,۹۹۰ (بیست و شش هزار و نهصد و نود ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۲۵,۹۹۸ (بیست و پنج هزار و نهصد و نود و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۴ درصدی به ۲۵,۸۰۷ (بیست و پنج هزار و هشتصد و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۲۶,۹۹۰ (بیست و شش هزار و نهصد و نود ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ ژانویه ۲۰۲۲ - به ۲۶,۹۹۰ (بیست و شش هزار و نهصد و نود ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۲۲,۹۹۸ (بیست و دو هزار و نهصد و نود و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ ژانویه ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۵ درصدی به ۲۲,۴۳۷ (بیست و دو هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان رسید.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه
این خبر را از دست ندهید