قیمت دلار | قیمت دلار امروز | قیمت دلار چند؟

کدخبر : 556104

امروز (پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه 1401) آخرین قیمت دلار و سایر ارزها در معاملات عصر بازار آزاد تهران، اعلام شد.

قیمت دلار در روزهای اخیر با نوسان روبرو بود و در کانال 26 هزار تومانی در رفت و برگشت بود. قیمت دلار تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و به همین دلیل در نوسان است. نقش دلالان بر قیمت دلار بی تاثیر نیست و نیاز است که مسوولان دولتی، نظارت بیشتری بر بازار آزاد داشته باشند. قیمت دلار روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. 2 روز قبل قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۵,۷۵۵ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۵,۶۸۵ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۶۱ تومان افزایش، ۲۵,۷۰۶ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با کاهش ۰.۹۲ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۲۱,۷۴۰ تومان معامله شد.

قیمت دلار امروز پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401

دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۵,۷۵۵ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۵,۶۸۵ تومان معامله شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۶۱ تومان افزایش، ۲۵,۷۰۶ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا با کاهش ۰.۹۲ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۲۱,۷۴۰ تومان معامله شد.

قیمت دلارقیمت دلار در صرافی ملی

۳ روز پیش دلار در صرافی ملی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۴ روز پیش تا ۲۵,۶۶۲ (بیست و پنج هزار و ششصد و شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۵ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۶ درصدی به ۲۵,۷۵۵ (بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

۳ روز پیش دلار در بازار متشکل برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۴ روز پیش تا ۲۵,۵۰۲ (بیست و پنج هزار و پانصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۵ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۱ درصدی به ۲۵,۶۸۵ (بیست و پنج هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

۳ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۵ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در سامانه سنا که ۵ روز پیش تا ۲۵,۶۴۵ (بیست و پنج هزار و ششصد و چهل و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۵ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۲۵,۷۰۶ (بیست و پنج هزار و هفتصد و شش ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

۳ روز پیش دلار کانادا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار کانادا که ۵ روز پیش تا ۲۱,۹۴۱ (بیست و یک هزار و نهصد و چهل و یک ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۵ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۹۲ درصدی به ۲۱,۷۴۰ (بیست و یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید.

تداوم روند نزولی قیمت دلار متشکل 

 بازار متشکل  هم از روز شنبه تا روز دوشنبه  با وقفه کوتاه در مذاکرات وین شاهد  ثبات نسبی قیمت دلار بود . دلار در این روزها بر روی 27 هزار و 180 تومان قرار داشت.

اما از روز سه شنبه قیمت دلار متشکل بر مدار نزول قرار گرفت و  نسبت به روز دوشنبه 330 تومان پایین رفت و به کانال 26 هزار تومان برگشت. دلار در ادامه روز سه شنبه  به این کاهش قیمت بسنده نکرد و بار دیگر  نتوانست دربرابر افت قیمت مقاومت کند.

قیمت انتهایی دلار در بازار متشکل سه شنبه 25 هزار و 998 تومان بود که نسبت به عصر روز دوشنبه کاهش 1 هزار و 179 تومانی را نشان می‌دهد.

این اسکناس آمریکایی در روز  چهارشنبه برای ساعاتی  خود را به کانال 26 هزار تومان رساند اما زیاد در این کانال باقی نماند و دوباره  به کانال 25 هزار تومان برگشت. قیمت انتهایی دلار در بازار متشکل روز چهارشنبه بر روی 25 هزار و 807 تومان قرار داشت که نسبت به روز شنبه 1 هزار و 373 تومان کاهش را نشان می دهد. 

دلار، قیمت درهم را پایین کشید

قیمت درهم نیز سرنوشتی مشابه قیمت دلار داشت. درهم روز شنبه  تا روز دوشنبه  اگرچه در حال کاهش بود اما همچنان  بالای مرز حساس 8 هزار تومان قرار داشت. قیمت درهم در ابتدای هفته 8 هزار و 125 تومان، در وسط هفته 8 هزار و 20 تومان بود. افت قیمت دلار در روز سه شنبه باعث شد قیمت درهم نیز وارد فاز نزولی شود و مرز 8 هزار تومان را از دست بدهد و با 7هزار و 950 تومان معامله شود. 

منبع: اقتصاد

قیمت دلار امروز | قیمت دلار پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید