اخبار اقتصادی | حقوق کارگران نگران کننده است | سفره کارگران خالی است

اخبار اقتصادی | حقوق کارگران نگران کننده است | سفره کارگران خالی است
اخبار اقتصادی | حقوق کارگران نگران کننده است | سفره کارگران خالی است

به گزارش شما واقتصاد : محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: در جلسه آتی شورای‌عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تأمین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای‌عالی کار گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد.

دیگران چه می خوانند:

تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تأمین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود، بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند.

کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند.

بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال 1402، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود 8میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آن‌ها حدود 20میلیون تومان است که یعنی فقط 40 درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می‌شود.

کنار مسائل اقتصادی، اجرای قرارداد موقت یکی دیگر از مشکلات کارگران است. کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا 6ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد و کارگر به‌دلیل نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.

اخبار اقتصادی | حقوق کارگران نگران کننده است | سفره کارگران خالی است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟