عیدی بازنشستگان| بازنشستگان

جزئیات محاسبه عیدی بازنشستگان | جدول عیدی بازنشستگان

جزئیات محاسبه عیدی بازنشستگان | جدول عیدی بازنشستگان
کدخبر : 592499

راهنما و چگونگی نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۳ و مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳ را در ادامه با ذکر جزئیات بخوانید.

به گزارش شما و اقتصاد: نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۳ و مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳ را در ادامه با ذکر جزئیات بخوانید.

فرمول محاسبه عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر باقی مانده است. عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. در این گزارش با نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی آشنا خواهید شد.

عیدی کارگران

مبلغ عیدی کارگران تامین اجتماعی ۱۴۰۳

مبلغ عیدی ۱۴۰۳ و پاداش آخر سال کارگران

میزان پرداخت عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

عیدی بازنشستگان از نیمه اسفند ماه واریز می‌شود. عیدی بازنشستگان به افراد واجد شرایط تعلق می‌گیرد. عیدی بازنشستگان را دولت اعلام می‌کند و طبق سنوات گذشته، مبلغ آن به اندازه‌ی عیدی کارمندان دولت است. در ادامه به آخرین جزییات از عیدی بازنشستگان در اندیشه معاصر می‌پردازیم.

میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به میزان مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری اعلام شده است که زمان پرداخت آن، معمولا در اسفند ماه صورت می‌گیرد.

عیدی و پاداش آخر سال یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری تعلق می‌گیرد. مبلغ این عیدی برای هر گروه از این افراد به طور جداگانه و طبق فرمول خاصی تعیین می‌شود. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هئیت وزیران و حقوق کارکنان مشغول قانون کار توسط وزارت کار تعیین می‌شود. میزان عیدی برای افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند هم بر اساس ماه‌های حضور آن‌ها در محل کار محاسبه خواهد شد.

عیدی کارگران طبق مصوبه‌ای که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، محاسبه و تعیین می‌شود، بر اساس این مصوبه که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، عیدی آخر سال کارگران برابر با دو برابر حداقل دریافتی کارگر است. البته این مبلغ حداقل عیدی کارگر است و حداکثر عیدی می‌تواند تا سه برابر حداقل حقوق ماهانه کارگر پرداخت شود. بنابراین، عیدی حقوق کار حداقل برابر با دستمزد شصت روز کار اخیر و حداکثر برابر با دستمزد نود روز کار اخیر اوست.)

همچنین میزان عیدی کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی آن‌ها تجاوز کند. بر اساس قانون، پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کارهستند نیز الزامی است، در این صورت میزان عیدی کارگر باید بر اساس شصت روز دستمزد و متناسب با روز‌های کار او محاسبه شود. در واقع، در این شرایط ابتدا عیدی ماهانه برای کارگر محاسبه می‌شود با ضرب در تعداد ماه‌های سابقه کار وی مبلغ نهایی عیدی سالیانه تعیین و پرداخت می‌شود.

قانون عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر خاصی اجرا می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد روزانه مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.

نحوه محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳، مطابق قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران است که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده است.

نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۳؛ کارگران حداقل دوازده ماه کارکرد

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران با حداقل دوازده ماه کارکرد: به موجب ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران: «کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان، نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند.»

مطابق این ماده، حداقل مبلغ عیدی کارگران تامین اجتماعی، به میزان شصت برابر آخرین مزد روزانه آنها و حداکثر مبلغ عیدی آن ها نیز برابر است با نود برابر آخرین مزد روزانه کارگران. فرمول تعیین پاداش آخر سال کارگران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر خواهد بود:

۶۰*مزد روزانه= حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۳

۹۰*مزد روزانه= حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۳

اما کف و سقفِ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون چقدر است؛ براساس آنچه قانون می‌گوید کارگران امسال در ماه‌های پایانی سال، حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند؛ به همین ترتیب، حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان خواهد بود.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

فرمول محاسبه عیدی ۱۴۰۳؛ کارگران کمتر از دوازده ماه کارکرد

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه: به موجب تبصره ۱ ماده واحده مزبور: « مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده ‌اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه ‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.» با توجه به این تبصره، فرمول محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه، به شرح زیر می باشد:

حقوق ماهیانه×۲× تعداد ماه‌های کاری÷ ۱۲

میزان عیدی ۱۴۰۳ و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۳ کارمندان

نحوه محاسبه عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۳، که میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح و دولتی را مشخص می نماید، توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است، مشخص شده است.

به موجب این قانون: «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می ‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، موسسات و شرکت ‌های دولتی… می شود… مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ‌ارتش و نیرو های انتظامی… مشمول این قانون می‌ گردند.» بر این اساس، هیات وزیران، هر ساله در بهمن ماه، به تشکیل جلسه ای اقدام نموده که در جریان آن، میزان عیدی و پاداش آخر سال کارکنان اعم از کارکنان دولت (کشوری) و کارکنان نیروهای مسلح (لشکری) را تعیین می نماید

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۵ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: