افزایش حقوق سربازان

فوری حقوق سربازان افزایش یافت

فوری حقوق سربازان افزایش یافت
کدخبر : 592902

میزان افزایش حقوق سربازان تعیین شد در ادامه مباغ افزایش حقوق سربازان را بخوانید.

به گزارش شما و اقتصاد: حقوق سربازان مبلغی است که ماهیانه برای کمک هزینه به سربازان تعلق میگیرد. 

در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

خبر داغ روز

ارسال نظر: