در بدقولی خدمات پس از فروش همه مقصرند جز دیگران

در بدقولی خدمات پس از فروش همه مقصرند جز دیگران
کدخبر : 595518

وقتی نظارت ها بی رنگ و یا کمرنگ میشود نتیجه همین میشود که شرکت های خدمات پس از فروش بر سر مردم میاورند.

به گزارش شماواقتصاد: از یک سو شعار حمایت از تولید داخل میدهیم و مردم را سوق میدهیم به خرید کالای ایرانی و از سوی دیگر در بزنگاه حمایت از مصرف کننده یادمان میرود که چه شعارهای تبلیغاتی داده ایم!

نمونه این نوع خدمات برند دیپوینت است که بودجه های کلان بیلبوروهای شهری و تبلیغاتی میکند که کالایش را بفروشد و اما یخچال تولیدیش در کمتر از یک سال و نیم از کار میفتد و کسی هم به دادت نمیرسد و مجبور میشوی بیش از دو هفته بدون یخچال در عصر حاضر زندگی کنی و هر روز پیگیر باشی تا شاید امروز بیاید!

مرسوم است وقتی بورد الکتریکی یخچالی خراب میشود و از کار میافتد شرکت خدمات دهنده یک بورد دست دوم و موقت جایگزین میکند که یخچال از کار نیافتد تا قطعه مورد نظر تعمیر و یا تعویض شود اما متاسفانه در شرکت دیپوینت چنین نیست و بوروکراسی به قدری پیچیده و طولانی است که دو هفته باید بدون یخچال در انتظار بنشینی و همچنان چشم به راه قطعه و...!!

تماس های مکرر هم راه به جایی نمیبرد و این حکایت ادامه میابد.

راستش گاهی احساس میشود به چه پشتوانه ای اعتراض ها نادیده گرفته میشود و با وجود تولید بی کیفیت و خدمات پس از فروش بی کیفیت تر از آن اما همچنان در بر همان پاشنه میچرخد و نهاد و دستگاه نظارتی و متولی وجود ندارد که به رصد این موضوعات برسد لااقل در حال حاضر که مردم مجبور به استفاده از این گونه تولیدات هستند؟!

کارکرد تشکیلات عریض و طویل سازمان حمایت از مصرف کننده دقیقا چیست؟

به نظر میرسد دولت در مقام وظایف حاکمیتی خود ابتدا باید به نظارت به تشکیلات زیر مجموعه های خود بپردازد.

سازمانی که در سال بودجه قابل توجهی از کشور را مصرف میکند تا وظایفش را به هنگام و دقیق انجام دهد کجای این ماجراها قرار دارد و خروجی آن شامل چه میشود دقیقا؟!

مطالبه عمومی و به حق مردم در شرایط کنونی از جمله تحریم و...که سبب میشود تا هم از تکنولوژی دور باشیم و هم کالای باکیفیت را تجربه نکنیم این است که دستگاه های متولی و نظارتی با نظارت ها و نظرسنجی های مستمر اجازه خبط و خطا به شرکت هایی که خدمات بی کیفیت ارائه میکننند ندهد .

به هیچ منطقی نمیتوان توجیه کرد که یخچال یک سال کارکرد دو هفته تعطیل باشد چرا که خدمات پس از فروشش همانند کیفیت تولیدش فاجعه است!

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: