<![CDATA[شماواقتصاد]]> https://www.shomavaeghtesad.com Thu, 07 Jul 2022 11:13:21 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[قیمت روغن | قیمت انواع روغن آفتابگردان | انفجار قیمت روغن در ماه گذشته]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560144 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560144-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
قیمت انواع روغن آفتابگردان اعلام شد. قیمت روغن افزایشی 332 درصدی داشته است.
]]>
Thu, 07 Jul 2022 08:04:55 +0000
<![CDATA[خبر جدید از یارانه نان | جزئیات اجرای طرح یارانه نان]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560141 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560141-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86
خبر جدیدی در مورد یارانه نان و افزایش قیمت نان به دشت رسیده است که در این مطلب آن را منتشر کرده ایم.
]]>
Thu, 07 Jul 2022 07:24:17 +0000
<![CDATA[قیمت خودرو | قیمت خودرو 16 تیر 1401 | پیش بینی قیمت خودرو | اعلام زمان عرضه مرحله دوم خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560122 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560122-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 16 تیرماه 1401 اعلام شد.
]]>
Thu, 07 Jul 2022 05:02:18 +0000
<![CDATA[قیمت پراید امروز | قیمت پراید پنجشنبه 16 تیر ماه 1401 | قیمت پراید چند؟]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559659 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559659-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF
امروز (پنجشنبه 16 تیر ماه 1401) قیمت پراید در بازار اعلام شد.
]]>
Thu, 07 Jul 2022 04:11:50 +0000
<![CDATA[بشتابید فروش فوری ایران خودرو به مناسب عید قربان | تحویل 90 روزه ایران خودرو ]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559980 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559980-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
زمان آغاز طرح فروش فوق‌ العاده ایران خودرو ویژه تیر ماه اعلام شد.
]]>
Thu, 07 Jul 2022 03:35:37 +0000
<![CDATA[سهام عدالتی ها بخوانند | سوپرایز سهام عدالتی های شهریورماه اتفاق می افتد | چه افرادی شهریور ماه سود سهام عدالت می گیرند؟ ]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560053 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560053-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
49 میلیون نفر در شهریورماه سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 09:36:48 +0000
<![CDATA[قیمت گوشت | قیمت گوشت 15 تیرماه 1401 | قیمت گوشت همچنان به صعود فکر می کند]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560032 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560032-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
قیمت گوشت امروز چهارشنبه، 15 تیرماه 1401 اعلام شد.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 07:36:29 +0000
<![CDATA[قیمت مرغ و تخم مرغ | قیمت مرغ و تخم مرغ 15 تیرماه 1401 | نوسان شدید در قیمت مرغ و افزایش عجیب قیمت تخم مرغ]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560023 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560023-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA
قیمت مرغ و تخم مرغ امروز چهراشنبه 15 تیرماه 1401 اعلام شد.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 07:00:19 +0000
<![CDATA[آخرین خبر از واریز یارانه نقدی | خبر مهم برای جاماندگان و معترضان یارانه]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560021 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560021-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
اگرچه هنوز زمان دقیق واریز یارانه تیر اعلام نشده اما انتظار می‌رود یارانه این ماه، مانند دفعات گذشته بیستم ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. در عین حال، قرار است برای این ماه در لیست پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی صورت بگیرد.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 06:50:10 +0000
<![CDATA[بهترین سوپرایز ایران خودرو برای خریداران خودرو | زمان قرعه کشی جدید در سامانه یکپارچه خودرو اعلام شد]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560005 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560005-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
فروش مجدد خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو آغاز خواهد شد و تا پایان تیرماه قرعه‌کشی دیگری در این سامانه انجام خواهد شد.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 06:11:11 +0000
<![CDATA[اگر می خواهید صاحب خانه شوید این مطلب را از دست ندهید | ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن جدید آغاز شد | شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560006 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560006-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85
از امروز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن جدید آغاز می شود.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 05:56:07 +0000
<![CDATA[رئیس جمهور باز هم به درخواست اتاق اصناف ایران پاسخ مثبت داد]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560001 /بخش-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-12/560001-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
اطلاعیه اتاق اصناف ایران در خصوص تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه
]]>
Wed, 06 Jul 2022 05:39:36 +0000
<![CDATA[قیمت خودرو | قیمت خودرو 15 تیرماه 1401 | پیش بینی قیمت خودرو | یک خبر جدید از بازار خودرو]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-560004 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/560004-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
قیمت خودرو امروز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 اعلام شد. یک خبر جدید از بازار خودرو بدست آمده است که در ادامه مطلب می خوانید.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 05:34:39 +0000
<![CDATA[شوک بزرگ یارانه نقدی به مردم | زمان واریز یارانه نقدی 400 هزاری رسید ]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559998 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559998-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
دولت بیستم هر ماه یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند. در این مرحله نیز احتمالا طی هفته آینده یارانه بگیران باید منتظر دریافت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی باشند.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 04:59:55 +0000
<![CDATA[فوری | افزایش یارانه نقدی در تیر ماه 1401 قطعی شد]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-558952 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/558952-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
در حالی بیش از یک ماه از پرداخت متفاوت یارانه‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی کالاها می‌گذرد که هنوز تکلیف برنامه دولت برای ادامه پرداخت یارانه‌ها و نیز کالابرگ مشخص نشده است.
]]>
Wed, 06 Jul 2022 02:33:57 +0000
<![CDATA[تورم بازار قیمت مرغ را بریان کرد | قیمت مرغ امروز 14 تیر 1401]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-557456 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/557456-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1
قیمت مرغ گرم امروز سه شنبه ( 14 تیر 1401 ) نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
]]>
Tue, 05 Jul 2022 14:43:48 +0000
<![CDATA[فوری | یارانه نقدی عید قربان واریز شد ]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559920 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559920-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
یارانه عید قربان ادعایی است که برخی رسانه‌های داخلی مطرح کرده اند. ادعایی که هنوز از سوی دولت تایید و یا تکذیب نشده است. اما بررسی ما نشان می‌دهد که پرداخت یارانه تازه‌ای تحت نام عید قربان صحت ندارد و بیشتر یک خبرسازی با موضوع زمان پرداخت یارانه نقدی تیرماه است.
]]>
Tue, 05 Jul 2022 11:09:05 +0000
<![CDATA[قیمت پراید امروز | قیمت پراید سه شنبه 14 تیر ماه 1401]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559918 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559918-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
امروز (سه شنبه 14 تیر ماه 1401) قیمت پراید در بازار اعلام شد.
]]>
Tue, 05 Jul 2022 09:45:42 +0000
<![CDATA[واریز یارانه نقدی عید قربان رسید | مبلغ یارانه نقدی عید قربان چقدر است؟]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559796 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559796-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
حدود ۵۰ روز از واریز یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی به حساب معترضان می‌گذرد اما این یارانه همچنان قابل برداشت نیست. سوالی که وجود دارد این است که چرا هیچ‌کدام از مقامات مسئول زمان دقیق قابل برداشت شدن یارانه را اعلام نمی‌کنند و چرا روند بررسی یارانه‌ها زمان‌بر شده است؟
]]>
Tue, 05 Jul 2022 08:36:44 +0000
<![CDATA[جدیدترین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559883 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559883-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
آخرین خبر مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان را در مطلب زیر بخوانید.
]]>
Tue, 05 Jul 2022 05:52:37 +0000
<![CDATA[یارانه نقدی عید قربان پرداخت می شود؟ | فقط این دهک یارانه نقدی می گیرند]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559827 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559827-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
رئیس جمهور نهایتا هفته گذشته دستور داد که تکلیف یارانه جاماندگان مشخص شود و حالا این احتمال وجود دارد که این یارانه عید قربان واریز شود.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 16:48:56 +0000
<![CDATA[دستور ویژه بانک مرکزی برای پرداخت وام فرزندآوری | شرایط جدید وام فرزندآوری ابلاغ شد]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559846 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559846-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
شرایط وام فرزندآوری تغییر کرده و بانک مرکزی به کلیه بانک‌های عامل دستور داده ظرف مدت ۱۰ روز وام فرزندآوری را به متقاضیان پرداخت کنند.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 11:01:54 +0000
<![CDATA[قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه 13 تیر 1401 | پژو به میلیارد رسید]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559477 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559477-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
پژو ۲۰۰۸ ایران خودرو بدون تغییر ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان معامله می شود.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 10:53:18 +0000
<![CDATA[سیاست دولت برای افزایش قیمت خودرو | سونامی افزایش قیمت خودرو در راهه است]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559836 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559836-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بازار خودرو مشتری چندانی ندارد و خرید و فروش زیادی در آن انجام نمی‌شود. با وجود این، نه همیشه، ولی بسیاری مواقع، قیمت‌ خودرو کماکان در حال افزایش است.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 10:53:05 +0000
<![CDATA[خبر خوش برای دهه شصتی ها | وام ازدواج چند صد میلیونی برای دهه شصتی ها]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559828 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559828-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7
پرداخت تسهیلات ازدواج به متولدین دهه شصت خبری است که امروز انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در صفحه توییتر خود منتشر کرد.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 09:35:53 +0000
<![CDATA[سوپرایز جدید دولت برای یارانه نقدی عید قربان | یارانه نقدی عید قربان به این افراد تعلق می گیرد]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559793 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559793-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
یارانه جاماندگان و معترضان همچنان با گذشت بیش از ۵۰ روز، قابل برداشت نیست. رئیس جمهور نهایتا هفته گذشته دستور داد که تکلیف یارانه جاماندگان مشخص شود و حالا این احتمال وجود دارد که این یارانه عید قربان واریز شود.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 06:49:46 +0000
<![CDATA[یارانه جدید در راه است | آیا یارانه عید قربان صحت دارد؟]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559797 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559797-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
یارانه نقدی تیر ماه احتمالا به روال دو ماه گذشته در تاریخ بیستم تیر ماه واریز می‌شود. عید قربان هم در همین تاریخ قرار دارد.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 06:46:41 +0000
<![CDATA[اگر وام می خواهید این مطلب را از دست ندهید | کدام بانک ها و چقدر وام می دهند؟]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559779 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559779-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
سه بانک کشور به سپرده گذاران خود وام نقدی اعطا می کند. این وام ها شرایط مختلفی دارند.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 05:23:15 +0000
<![CDATA[فوری | سوپرایز جدید رئیسی برای یارانه نقدی | افزایش دو برابری یارانه نقدی]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-556296 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/556296-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C
برخی از رسانه‌ها نیز ادعا می‌کنند که در این مرحله نیز یارانه دو ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. اما دولت هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده و بعید هم به نظر می‌آید که در شرایط اقتصادی عجیب دولت دست به واریز دو مرحله‌ای بزند.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 04:53:27 +0000
<![CDATA[قیمت خودرو | قیمت خودرو 13 تیرماه 1401 | نوسان دوباره قیمت خودرو]]> https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-559767 /بخش-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-78/559767-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
قیمت خودرو امروز دوشنبه، 13 تیرماه 1401 اعلام شد. نوسان دوباره قیمت خودرو وجود دارد.
]]>
Mon, 04 Jul 2022 03:48:56 +0000