ایوب بنوی
  • مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی ایران در آیین افتتاح نمایشگاه ایران پلاست:

    نمایشگاه ایران پلاست امسال شاهد عرصه و عرضه رویدادی مهم در صنعت پتروشیمی کشور است. مدیر نمایشگاه ایران پلاست با اشاره به ابعاد اهمیت این صنعت در ارزآوری و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، گفت: برگزاری این رویداد، مهر تاییدی است بر این نکته که با هر میزان سرمایه ، در گروه های شغلی متفاوت، می توان دربخش پایین دست پتروشیمی فعال بود.

۱ |