سیاسی و اقتصادی
  • مهدی کرباسیان رییس سابق ایمیدرو:

    به گزارش شما و اقتصاد: «اقتصاد ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود» پرسشی مهم که مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی آن را از دو بعد سیاسی و اقتصادی تحلیل می‌کند. اما از نگاه او، اقتصاد ایران را باید از دریچه وین هم نگریست؛

۱ |